Innehåll

Aktuellt

 • Ventilbyten för Runmarö startar 2023-08-21
 • Städdag 2023-10-22 kl 09:00
 • Årsstämma 2023-10-22 kl 18:00

Allmänt

 • Ekonomiska Föreningen Runmarö, även kallad EFR, finner du i Farsta i södra Stockholm
 • Föreningen består av 65 radhus i ett sammanhängande område på den västra delen av Ekshäradsgatan (låga nummer) och på Hagforsgatan (jämna nummer)
 • Föreningen är granne till Förskolan Guldgruvan , Farsta Sim- och Idrottshall , Farsta Standbad och Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
 • Föreningen ligger cirka 10 minuters gångväg från Farsta Centrum
 • Vill du komma i kontakt med oss i Styrelsen går det bra att maila ordf@ef-runmaro.se

Lekparker

 • I Ekonomiska föreningen Runmarö finns det två lekparker
 • Den stora lekparken finns på Runmarösidan, dvs på sidan med udda husnummer
 • Längst in i "hästskon" hittar du en lekpark med två gungor, en större sandlåda och en enklare klätterställning
 • I lekparken på Runmarösidan finns även en större yta där man kan spela fotboll
 • Den lilla lekparken ligger på Munkösidan, dvs på sidan med jämna husnummer
 • För att komma till den här lekparken beger du dig till vägen mellan radhusen högst upp i backen
 • Längst bort på lokalgatan hittar du lekparken
 • Du som bor i föreningen får gärna bidra med såväl leksaker som din kunnighet och hantverkarskicklighet
 • Lekparkerna används flitigt och för barnens skull vill vi gärna att parkerna används men att de samtidigt förblir hela, fina och säkra

Parkering

 • På Ekshäradsgatan finns ett antal parkeringsplatser
 • Dessa är gratis att använda och enbart till för oss som bor i föreningen
 • Gäster kan parkera längs med gatan på Ekshäradsgatan och Hagforsgatan
 • Det är inte tillåtet att parkera på transportsträckorna vid garagen

Garage

Alla medlemmar har tillgång till ett eget garage i garagelängan längst upp i backen på Ekshäradsgatan

Garageportar

 • Du är själv ansvarig för din egen garageport
 • Ett flertal garageportar är utrustade med automatisk dörröppnare med fjärrkontroll
 • Automatiska dörröppnare är en investering som medlemmar själva bekostar
 • Det är upp till var och en att avgöra hur deras garageport ska fungera

Elektriska Fordon

 • Det är förbjudet att ladda elfordon i våra garage
 • Den nuvarande elinstallationen är inte anpassad för den strömstyrka laddning kräver
 • Laddning av elektriska fordon utgör därför en direkt brandfara
 • Då vi haft brand i våra garage ber vi dig vara extra noga och tänka på detta så du inte lämnar utrustning ansluten i garaget

Medlemsavgift

Avgiftens storlek varierar beroende på

 • Vilken hustyp du äger
 • Om du har varmgarage
 • Om du deltar i den gemensamma sophanteringen

Avgiftens syfte

 • Värme & varmvatten
 • Sophantering
 • Gemensamma elkostnader
 • Snöröjning av våra gator
 • Anläggningarnas reparationsfond

Fiber

 • Föreningen är ansluten till Open Infra https://openinfra.com/
 • Medlemmar kontaktar själva en internetleverantör och väljer erbjudande som passar de behov som finns i hushållet
 • https://bredbandsval.se kan du se erbjudanden från internetleverantörerna och även teckna abonnemang
 • Det går lika bra att ringa till respektive leverantör om du föredrar det
 • Vi är även anslutna till comhem där du kan ta del av grundutbudet för TV eller teckna abonnemang

Föreningslokal

 • På kortsidan av länga Ekshäradsgatan 65-73 finns en föreningslokal som kan lånas av föreningens medlemmar
 • Den består av ett större rum, pentry och toalett
 • I lokalen har föreningen ett bordtennisbord
 • Lokalen är inte utrustad med porslin och bestick
 • Lokalen kan också utnyttjas av föreningens medlemmar för mindre tillställningar som t ex barnkalas
 • Städning ska alltid ske efter nyttjande
 • Aktivitet med tillhörande städning ska vara avslutad 22:00
 • Det som utnyttjar lokalen gör det på eget ansvar
 • Skador ska anmälas till Styrelsen och om möjligt repareras
 • Lokalen bokas genom Styrelsen

Redskap

Utlån av redskap

 • I källaren under föreningslokalen finns undercentralen
 • Här finns en del verktyg och redskap som medlemmar gärna får låna
 • Bensin inköps av Styrelsen, de som använder gräsklipparen meddelar Styrelsen om bensinen börjar ta slut

Följande redskap finns att låna:

 • Sandningsmaskin
 • Flishugg
 • Gräsklippare
 • Högtrycksspruta
 • Skottkärra
 • 2 stegar
 • Trappstege
 • Sopborstar och skyfflar
 • Spett
 • Jordvält
 • 4 bockar till inomkvartersvägar (för att sänka hastigheten)
 • Grästrimmer

Trasiga redskap

 • Brister och problem med redskapen meddelas Styrelsen
 • Nyckel till undercentralen lånas av Styrelsen

Snöröjning

 • På vintern är det viktigt att framkomligheten på trottoarer och lokalgator fungerar
 • De delar som skall skötas är dels lokalgatorna, dvs gågatorna mellan husen på Munkösidan (jämna nr) samt vägen i hästskon på Runmarösidan (udda nr)
 • Dessutom skall ytorna mellan garagelängorna samt backen upp till garagelängorna röjas
 • Snöröjningen på våra gemensamma ytor sker på frivillig basis och alla är välkomna att ta initiativ och skotta snö när det behövs
 • Märker du att det snöat och du har några minuter över, hjälp då till i den mån du orkar
 • Alla uppskattar en snöskottarhjälte!
 • Föreningen har kontrakt med en snöplogningsfirma
 • En snöplogning kostar dock mycket pengar och påkallas av ordförande vid behov

Sophantering

Sophantering Hagforsgatan

 • Du som bor på Hagforsgatan ska teckna ett eget avtal om sophämtning med Stockholms stad
 • Avgifter och annan information om sophanteringen finns på Stockholms stads hemsida

Sophantering Ekshäradsgatan

 • För dig som bor i något av radhusen på Ekshäradsgatan har vi gemensam sophantering
 • Stockholm stad har beslutat att vi som bor på Ekshäradsgatan skall sköta all sophantering gemensamt i föreningens regi
 • Detta betyder att vi har gemensamma sopkärl placerade i korsningen av Ekshäradsgatan och Hagforsgatan
 • Sopor måste separareas och slängs som hushållssopor och matavfall i olika sopkärl
 • Dessa sopkärl töms en gång per vecka

Hushållssopor

 • Hushållsavfall går främst till förbränning
 • Vårt sopkärl för hushållsavfall har tre luckor med nyckel

Matavfall

 • Matavfall går till kompostering eller återvinning och bli till exempelvis biobränslen
 • Vårt sopkärl för matavfall har två luckor med nyckel
 • Matavfallspåsar finns i gruslådorna runt föreningens gator
  - vid sidan om uppfarten till garagen
  - vid vändplan utanför Ekshäradsgatan 22
  - vid lekplatsen utanför Ekshäradsgatan 35

Källsortering

 • Vi har inte någon egen hantering av källsortering utöver matavfall
 • Glasburkar och kartonger slängs vid källsorteringen och inte som hushållssopor
 • Närmsta plats för källsortering finns vid vändplan vid Rödkindavägen 28 samt Farsta Centrum Storforsplan (utanför Sats)

Sophanteringens historia

 • Fram till 2008 hade varje fastighet ett eget avtal med kommunen samt egen soptunna
 • På grund av arbetsmiljöskäl valde kommunen att dra in den typen av sophämtning
 • Kommunen tvingade föreningen att hitta en gemensam lösning för sophanteringen för medlemmar på Ekshäradsgatan
 • Efter omfattande och intensiva diskussioner, beslutade årsmötet 2010 att placera sopkärl i korsningen Ekshäradsgatan och Hagforsgatan
 • Detta kompletterades 2017 med sopkärl för matavfall

Varmvatten

 • Föreningen har avtal med Stockholm Exergi som levererar fjärrvärme till ditt radhus
 • Till föreningens anläggning finns en utomhustemperatursensor ansluten som bestämmer temperatur
 • Temperaturen justeras automatiskt när det blir kallt på hösten och att när det börjar bli varmt på våren
 • Värmesystemet är ett slutet system som är anslutet till alla våra fastigheter
 • En förändring hos enskild fastighetsägare innebär därför att hela värmesystemet måste kalibreras om
 • Ska du byta ut radiatorer kontakta därför Styrelsen
 • Varmvattnet är den största största delen av föreningens utgifter och påverkar avgiften

Städdagar

 • Två gånger per år har vi gemensamma städdagar i föreningen
 • Städdagarna infaller vanligtvis på en söndag i slutet av oktober och på en lördag i slutet av april varje år
 • Exakt när detta inträffar varierar något ifrån år till år, men alla som bor i föreningen får en kallelse i god tid före städdagen
 • Det är obligatoriskt att delta på städdagarna, Kan du inte, meddela Styrelsen

Praktiskt om städdagar

 • Klockan 09:00 på städdagen samlas vi i den stora lekparken på Runmarösidan (längst in i hästskon) för en kortare information
 • Här kan du även ställa frågor till Styrelsen samt dela med dig av dina erfarenheter
 • Den här träffen brukar vara väldigt informativ, så kom i tid
 • Här informerar också Styrelsen om det är något särskilt vi ska fokusera på under städdagen
 • Efter informationen börjar vi med att utse städledare och dela upp områden
 • Städningen pågår fram till lunch

Vad vi gör under städdagarna

 • Vi hjälps åt att hålla de gemensamma utrymmena utomhus rena och snygga
 • I arbetet ingår det att sopa löv ifrån föreningens parkeringsplatser
 • Vi rensar buskar ifrån sly samt att på andra sätt se till att området är snyggt och prydligt

Container

 • I samband med varje städdag beställer föreningen en eller två containrar som vi ställer vid parkeringen
 • I denna container kan du som bor i området slänga brännbart material, då främst ifrån städningen
 • Det är alltså inte tillåtet att kasta hemelektronik, vitvaror eller annat som i första hand skall fraktas till din närmaste återvinningsstation
 • Var noga med att inget miljöfarligt kastas i containern, då detta innebär att vi kan få straffavgifter

Gemensam lunch

 • Efteråt vid lunchtid bjuder föreningen alla deltagare på grillad korv med bröd och dricka
 • Denna sammankomst brukar vara väldigt uppskattad av föreningens medlemmar,
 • Du som nyligen har flyttat in i ett av radhusen får här en möjlighet att lära känna dina grannar under enklare former

Färgkoder

För de som ska måla om staket och balkong så är färgkoderna som ska användas

 • Grå/grön NCS S 3502-Y
 • Brun NS BY-30

Styrelsen

En förening är ingenting utan dess medlemmar, vill du engagera dig i föreningen kan du kontakta någon av oss

 • Ordförande
  Björn Johansson / Ekshäradsgatan 22 / 070-312 57 77

 • Vice Ordförande
  Kenneth Dahlberg / Hagforsgatan 34 / 073-555 49 46

 • Kassör
  Åsa Berglin / Ekshäradsgatan 47 / 072-252 86 92

 • Sekreterare
  Ingela Fondin / Ekshäradsgatan 18 / 070-553 07 97

 • Hemsida
  Alexander Salmin / Ekshäradsgatan 20 / 070-969 29 77

 • Utomhusmiljö
  Maria Svensson / Ekshäradsgatan 37 / 073-595 80 84
  Annelie Snar / Ekshäradsgatan 9 / 073-421 35 58