Välkommen till Ekonomiska Föreningen Runmarö

Ekonomiska Föreningen Runmarö, även kallad EFR, finner du i Farsta i södra Stockholm. Föreningen består av 65 radhus i ett sammanhängande område på den västra delen av Ekshäradsgatan (låga nummer) och på Hagforsgatan (jämna nummer) i Farsta i södra Stockholm.