?>

Värme och varmvatten

Vattenbaserat element

Föreningen har avtal med Stockholm Exergi som levererar fjärrvärme till ditt radhus.  Notera att värmesystemet är ett “slutet system”. Om en fastighetsägare ändrar på någon av radiatorerna i radhuset så påverkas hela föreningen varvid hela värmesystemet eventuellt måste kalibreras om.

Till föreningens anläggning finns en temperatursensor ansluten. Det betyder att värmen automatiskt börjar skickas ut till elementen i din fastighet när det blir kallt på hösten och att värmen stängs av när det börjar bli varmt på våren.

Tänk på att den största delen av föreningens utgifter går just till värme och varmvatten. Var därför varsam med hur du använder de gemensamma resurserna.