?>

Styrelsen

Här nedan hittar du aktuella kontaktuppgifter till den nuvarande styrelsen.

En förening är ingenting utan dess medlemmar. Vill du engagera dig i föreningen eller sitta med i styrelsen så kontaktar du någon av oss, alla insatser är mycket uppskattade!

Ordförande
Björn Johansson
Ekshäradsgatan 22
Tel: 070-312 57 77
ordf@ef-runmaro.se

Vice Ordförande
Kenneth Dahlberg
Hagforsgatan 34
Tel: 073-555 49 46

Kassör
Åsa Berglin
Ekshäradsgatan 47
Tel: 072-252 86 92
asa_berglin@hotmail.com

Sekreterare
Ingela Fondin
Ekshäradsgatan 18
Tel: 070-553 07 97
i.fondin@outlook.com

Hemsida
Alexander Salmin
Ekshäradsgatan 20
Tel: 070-969 29 77

Utomhusmiljö
Maria Svensson
Ekshäradsgatan 37
Tel: 073-595 80 84
eksharadsgatan37@gmail.com

Utomhusmiljö
Kristina Johansson
Ekshäradsgatan 27
Tel. 070-633 62 17
kristinaejoh@gmail.com