?>

Sophantering

Satelitbild som visar var du kan kasta ditt hushållsavfall
Här kastar du ditt hushållsavfall

Sophämtningen fungerar lite olika beroende på om du bor på Hagforsgatan eller om du bor på Ekshäradsgatan.

Du som bor på Hagforsgatan ska teckna ett eget avtal om sophämtning med Stockholms stad. Avgifter och annan information om sophanteringen finns på Stockholms stads hemsida. För dig som bor i något av radhusen på Ekshäradsgatan är förutsättningarna något annorlunda:

Stockholm stad har beslutat att vi som bor på Ekshäradsgatan skall sköta all sophantering gemensamt i föreningens regi. Detta betyder att vi har gemensamma sopkärl för hushållssopor och matavfall som är placerade ungefär i korsningen av Ekshäradsgatan och Hagforsgatan. Dessa sopkärl töms en till två gånger i veckan, beroende på belastning.

Kostnaden för sophanteringen är inbakad i föreningsavgiften för boende på Ekshäradsgatan. Notera att kostnaden för sophantering är lägre per hushåll för de som har gemensam sophantering jämfört med de hushåll som har avtal direkt med Stockholm stad.

Matavfallspåsar återfinns i gruslådorna:
• vid sidan om uppfarten till garagen
• vid vändplan utanför Ekshäradsgatan 22
• vid lekplatsen utanför Ekshäradsgatan 35

Vi har inte någon egen hantering av källsortering i föreningens regi (utöver matavfall). Närmsta plats för källsortering återfinns vid vändplan vid Rödkindavägen 28, alternativt vid Farsta Centrum Storforsplan (utanför Sats).

Därför har vi på Ekshäradsgatan gemensam sophantering

Till och med 2008 hade varje fastighet ett eget avtal med kommunen och därmed även en egen soptunna som kommunen tömde regelbundet i enlighet med avtalet mellan fastighetsägaren och kommunen.

På grund av arbetsmiljöskäl valde kommunen att dra in den typen av sophämtning. Kommunen vägrade alltså att hämta sopor hos varje fastighetsägare. Istället ålades föreningen att finna en gemensam lösning för sophanteringen för alla som bor på Ekshäradsgatan.

Efter omfattande och intensiva diskussioner, med såväl Stockholm stad som internt i föreningen, beslutade årsmötet 2010 att placera ett gemensamt sopkärl i korsningen Ekshäradsgatan och Hagforsgatan (se bilden). Detta har senare (2017) kompletterats med kärl för matavfall.