Snöröjning

Ett litet barn tittar på en stor traktor som sköter snöröjningen

På vintern är det viktigt att framkomligheten på trottoarer och lokalgator fungerar. 

De delar som skall skötas är dels lokalgatorna, dvs gatorna mellan husen på Munkösidan (jämna nummer) samt vägen i hästskon på Runmarösidan (udda nummer). Dessutom skall ytorna mellan garagelängorna samt backen upp till garagelängorna röjas.

Snöröjningen på våra gemensamma ytor sker på frivillig basis och alla är välkomna att ta initiativ och skotta snö när det behövs. Märker du att det snöat och du har några minuter över, hjälp då till i den mån du orkar. Ett antal personer har valt att ställa upp men vi kan aldrig bli för många på den punkten. Vill du veta vilka kontakta styrelsen för att bli en del av snöskottargemenskapen.