?>

Föreningens historia

Ekonomiska föreningen Runmarö, fortsättningsvis kallad EFR, började byggas 1962 och inflyttning i de nya radhusen kunde ske i augusti 1963.

Föreningen registrerades hos Överståthållarämbetet den 8 december 1962 och ursprungligen bestod föreningen av 65 tomträtter inom kvarteren Munkö och Runmarö. Under åren som gått har ett antal tomträtter friköpts från staden, varför föreningen idag består av såväl tomträttsinnehavare som fastighetsägare.

Några av de som var med och byggde radhusen i början av sextiotalet bor alltjämt kvar i sina radhus.

Vet du mer om områdets historia eller har du äldre bilder på området?
Kontakta någon i styrelsen, vi tar tacksamt emot information.