Extra stämma om de gemensamma avlopstammarna

torsdag 2015-05-28 kl 19:00 är det dags för en extrastämma.
Vi håller till på Farsta Gård i lokalen Rättaren.

På denna stämma ska vi endast diskutera en punkt: Det fortsatta underhållet av våra gemensamma avlopstammar. 

Med de gemensamma stammarna avses alltså avloppen utanför varje fastighet.

Bakgrunden är att vi under våren anlitat Dakki för att undersöka kvalitén på våra stammar. Resultatet av dessa undersökningar har visat att stammarna är i behov av upprustning. Detta kan ske antingen genom så kallad relining eller så behöver vi genomföra ett stambyte.

Oavsett viken metod stämman väljer så kommer denna åtgärd att medföra en extra utgift för samtliga fastighetsägare. Uppgiftens storlek, kostnadsberäkning samt hur vi kommer fortsätta arbeta med våra stammar kommer styrelsen informera om på stämman.

Notera även att stammarna i de olika fastigheterna behöver en ingående översyn. Detta är dock varje fastighetsägares egna ansvar. Styrelsen har dock även en plan för hur detta arbete kan underlättas för de fastighetsägare som önskar åtgärda sina egna inre ledningar.

Vi ses på torsdag!