Föreningslokal

Föreningen har en gemensam lokal vid ena kortändan av längan Ekshäradsgatan 65-73. Lokalen består av ett större rum, pentry och toalett.

I lokalen finns ett bordtennisbord och man kan låna lokalen för mindre tillställningar som till exempel barnkalas. Aktivitet med tillhörande städning ska vara avslutad kl 22.00

Lokalen är inte utrustad med porslin, bestick etc.

Den som utnyttjar lokalen gör det på eget ansvar, lokalen ska städa och lämnas i samma skick som innan utnyttjande. Ev. skador ska anmälas till styrelsen och om möjligt repareras.

Nyckel till föreningslokalen lånas av styrelsen.

Bus eller godis? På lördag 31/10 bör du vara beredd

På lördag 31/10 är det åter dags för Halloween. Det betyder vanligtvis besökTvå läskigt klädda barn med korg av – i vanliga fall – rätt trevliga barn som just den här kvällen kan ha planer på att ställa till det för dig. Ordentligt. Se därför till att ha skaffat dig en god “försäkring” gentemot deras så kallade beskyddarverksamhet.

Den enklaste och säkraste lösningen är att ha rejält med godsaker att dela ut när ni får frågan “Bus eller Godis?”. Godis, kakor eller varför inte lite färsk frukt?

Låt fantasin flöda och gör vad du kan för att skydda just din fastighet när mörkret faller… Muhahahaha!!!!

 

Tidsplan för reliningen

Nu har DAKKI arbetat med reliningen i våra fastigheter ett tag och de har kommit så långt att DAKKI har fått fram en tidsplan. Denna tidsplan är preliminär och kan komma att förändras om något större problem inträffar. Småsaker går alltid att åtgärda genom att sätta in “lite fler gubbar”.

I dokumentet du kan ladda ner så framgår det vilka adresser som kommer “drabbas” av störningar samt när detta kommer ske. Notera speciellt att veckorna 51, 52, 53 samt vecka 1 kommer inga arbeten pågå. Det går alltså bra att fira såväl jul som nyår hemma.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 8.

Ladda ner den aktuella tidsplanen (PDF 125 Kb)

Akut relining av fastigheterna på Hagforsgatan 40 – 46

Vårt arbete med att analysera våra gemensamma stammar, våra avloppsrör fortsätter, Nu har vår entreprenör Dakki kontrollerat så gott som alla alla stammar och alla stammar är i olika dåligt skick. Den relining som extrastämman beslutade kommer genomföras under hösten.

Tyvärr har vi upptäckt att ännu en radhuslänga måste relinas per omgående.

Från och med måndagen efter midsommar, dvs måndagen 22/6 (vecka 26) så kommer avloppstammen som hör till fastigheterna på Hagforsgatan 40 – 46 att relinas.

För er som bor på dessa adresser betyder detta att ni kommer ha tillgång till rinnande vatten, men ni kommer sakna tillgång till avlopp. Det betyder att ni under inga som helst omständigheter får använda WC, dusch, disk- eller tvättmaskin, handfat eller diskho eller någon annan funktion som belastar avloppen.

Alla som bor i den berörda radhuslängan på Hagforsgatan har blivit informerade.

Ett liknande arbete genomfördes i slutet av april i radhuslängan på Ekshäradsgatan 2 – 8 och då tog jobbet tre dygn. Då radhuslängan på Hagforsgatan 40 – 46 också består av fyra fastigheter så torde arbetet ta lika lång tid.

Beslut på extrastämman 2015-05-28

Många människor sitter ner. Längst fram står en person och håller ett anförande.
Välbesökt extrastämma. Längst fram står föreningens ordförande Johan Vagland

Under kvällen höll Ekonomiska Föreningen Runmarö en extrastämma med anledningen av renoveringen av de gemensamma stammarna.

Följande beslut fattades enhälligt av de drygt 60 av föreningens 65 medlemmar som närvarade vid extrastämman:

  • Att föreningen ska tillämpa relining för att reparera de gemensamma stammarna.
  • Att varje hushåll skall betala 50.000 kr
  • Att beloppet skall vara föreningen till handa senast 2015-08-01. Fakturan kommer ut i början av juli i samband med den ordinarie kvartalsfakturan.

Stämman inleddes med att ordförande Johan Vagland informerade medlemmarna om hur arbetet med att inspektera stammarna hade fortskridit. Entreprenören Dakki, som utför arbetet sedan mitten av april 2015, har hunnit kontrollera samtliga längor utom en. De gemensamma stammarna är i varierande skick och behöver snarast åtgärdas. Johan visade även valda delar av de fynd som Dakki gjort i samband med undersökningen. Fynden bestod i delar av avloppsrör, lösa skarvar samt större stenar.

Syftet med extrastämman var, förutom att fatta beslut om hur vi ska fortsätta arbetet, att även låta medlemmarna ställa frågor om renoveringen. Ordförande Johan Vagland och övriga insatta hade följande att berätta:

  • Styrelsen ämnar ta in flera offerter för att få en ungefärlig uppfattning om kostnaderna för reliningen.
  • Kostnaden 50.000 kr är en grov uppskattning som bygger på en totalsumma om drygt tre miljoner kr jämt fördelat på 65 hushåll. Det slutliga priset kan bli högre men sannolikt blir kostnaden lägre.
  • Föreningen kan dessvärre inte ta lån för att genomföra arbetet.
  • Om kostnaden för reliningen understiger 50.000 kr per hushåll så skall överskottet gå till reparationsfonden.
  • Arbetet skall komma igång så snart som möjligt och om allt går som planerat torde hela jobbet vara klart senast nyår, gärna redan i november 2015.

I samband med reliningen av de gemensamma stammarna kan det vara bra att även se över de egna rören i varje hushåll. Styrelsen skall se till att de hushåll som vill reparera sina egna rör skall erbjudas en sådan möjlighet. Genom att låta samma entreprenör göra hela jobbet så hoppas vi dels få ner det totala priset, dels så tar en leverantör ansvar för såväl de gemensamma stammarna som ledningarna i varje enskild fastighet. Mer information kommer komma ut längre fram. Det är dock av stor vikt att detta arbete är fakturerat senast 2015-12-31 eftersom ROT-avdraget kommer sänkas ifrån 50% till 30% av arbetskostnaden för de arbeten som utförs efter nyår.

Då relining redan genomförts i längan Ekshäradsgatan 2 – 8, längan längst ner närmast allmänningen, kunde en av de boende berätta hur de hade upplevt störningarna i samband med arbetet. Denna länga består av fyra fastigheter och arbetet att relina den längan hade tagit tre arbetsdagar. Under tiden hade de boende haft tillgång till vatten men inte till avlopp. I praktiken betydde det att man varken kunde använda dusch, toalett eller diskmaskin. Samma sak gäller handfat och diskho. Sina behov (såväl lilla som stora behov) uträttar man i en pelletstoalett som Dakki tömmer dagligen. Doften var inte heller några problem. Duscha får man göra i simhallen eller hos vänner/på jobbet eller där man har tillgång till dusch. I de fall reliningen tar längre tid än bara några dagar kommer den entreprenör som anlitas att ställa upp alternativa lösningar.

Extra stämma om de gemensamma avlopstammarna

torsdag 2015-05-28 kl 19:00 är det dags för en extrastämma.
Vi håller till på Farsta Gård i lokalen Rättaren.

På denna stämma ska vi endast diskutera en punkt: Det fortsatta underhållet av våra gemensamma avlopstammar. 

Med de gemensamma stammarna avses alltså avloppen utanför varje fastighet.

Bakgrunden är att vi under våren anlitat Dakki för att undersöka kvalitén på våra stammar. Resultatet av dessa undersökningar har visat att stammarna är i behov av upprustning. Detta kan ske antingen genom så kallad relining eller så behöver vi genomföra ett stambyte.

Oavsett viken metod stämman väljer så kommer denna åtgärd att medföra en extra utgift för samtliga fastighetsägare. Uppgiftens storlek, kostnadsberäkning samt hur vi kommer fortsätta arbeta med våra stammar kommer styrelsen informera om på stämman.

Notera även att stammarna i de olika fastigheterna behöver en ingående översyn. Detta är dock varje fastighetsägares egna ansvar. Styrelsen har dock även en plan för hur detta arbete kan underlättas för de fastighetsägare som önskar åtgärda sina egna inre ledningar.

Vi ses på torsdag!