?>

Avgifter

Du som bor i något av radhusen på Ekshäradsgatan eller Hagforsgatan i Farsta betalar en medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek varierar lite beroende på vilken hustyp du äger, om du har varmgarage samt om du deltar i den gemensamma sophanteringen osv.

I avgiften ingår alltid:

Utöver detta så tillkommer det en mindre kostnad beroende på vilken tjänst du har.

  • Varmgarage eller kallgarage
  • Sophantering (gäller alla som bor på Ekshäradsgatan).