Akut relining av fastigheterna på Hagforsgatan 40 – 46

Vårt arbete med att analysera våra gemensamma stammar, våra avloppsrör fortsätter, Nu har vår entreprenör Dakki kontrollerat så gott som alla alla stammar och alla stammar är i olika dåligt skick. Den relining som extrastämman beslutade kommer genomföras under hösten.

Tyvärr har vi upptäckt att ännu en radhuslänga måste relinas per omgående.

Från och med måndagen efter midsommar, dvs måndagen 22/6 (vecka 26) så kommer avloppstammen som hör till fastigheterna på Hagforsgatan 40 – 46 att relinas.

För er som bor på dessa adresser betyder detta att ni kommer ha tillgång till rinnande vatten, men ni kommer sakna tillgång till avlopp. Det betyder att ni under inga som helst omständigheter får använda WC, dusch, disk- eller tvättmaskin, handfat eller diskho eller någon annan funktion som belastar avloppen.

Alla som bor i den berörda radhuslängan på Hagforsgatan har blivit informerade.

Ett liknande arbete genomfördes i slutet av april i radhuslängan på Ekshäradsgatan 2 – 8 och då tog jobbet tre dygn. Då radhuslängan på Hagforsgatan 40 – 46 också består av fyra fastigheter så torde arbetet ta lika lång tid.