?>

Utlån av redskap & färgkoder

Färgkod

För de som ska måla om staket och balkong så är färgkoderna som ska användas
Grå/grön: NCS S 3502-Y
Brun: NS BY-30

Utlån av redskap

I källaren under föreningslokalen finns den sk. undercentralen. Här finns en del verktyg och redskap som medlemmar gärna får låna.

Följande redskap finns att låna:

Sandningsmaskin

Flishugg

Gräsklippare (Bensin inköps av styrelsen, de som använder gräsklipparen meddelar styrelsen om bensinen börjar ta slut)

Högtrycksspruta

Skottkärra

2 stegar

Trappstege

Sopborstar och skyfflar

Spett

Jordvält

4 bockar till inomkvartersvägar (för att sänka hastigheten)

Grästrimmer

Brister och problem med redskapen meddelas styrelsen. Nyckel till undercentralen lånas av styrelsens medlemmar.