Styrelsen

Här nedan hittar du aktuella kontaktuppgifter till den nuvarande styrelsen.

En förening är ingenting utan dess medlemmar. Vill du engagera dig i föreningen eller sitta med i styrelsen så kontaktar du någon av oss, alla insatser är mycket uppskattade!

Ordförande
Johan Vagland
Ekshäradsgatan 23
Tel: 073-023 40 08
ordf@ef-runmaro.se

Vice ordförande
Kenneth Dahlberg
Hagforsgatan 34
Tel: 070-890 66 99
kenneth.dahlberg1@telia.com

Kassör
Åsa Berglin
Ekshäradsgatan 47
Tel: 072-252 86 92
asa_berglin@hotmail.com

Sekreterare
Ingela Fondin
Ekshäradsgatan 18
Tel: 070-553 07 97
i.fondin@outlook.com

Web/hemsida
Jonas Bolin
Ekshäradsgatan 28
Tel: 0704-10 90 10
jonasbolin1@gmail.com

Suppleant
Maria Svensson
Ekshäradsgatan 37
Tel: 073-595 80 84
eksharadsgatan37@gmail.com

Suppleant
Kristina Johansson
Ekshäradsgatan 27
Tel. 070-633 62 17
kristinaejoh@gmail.com