Styrelsen

Här nedan hittar du aktuella kontaktuppgifter till den nuvarande styrelsen.

Här nedan hittar du aktuella kontaktuppgifter till den nuvarande styrelsen.

En förening är ingenting utan dess medlemmar. Vill du engagera dig i föreningen eller sitta med i styrelsen så kontaktar du någon av oss, alla insatser är mycket uppskattade!

Ordförande
Johan Vagland
Ekshäradsgatan 23
Tel: 073-023 40 08
ordf@ef-runmaro.se

Vice ordförande
Björn Johansson
Ekshäradsgatan 22
Tel: 070-278 53 30
johanssonobjorn@gmail.com

Kassör
Åsa Berglin
Ekshäradsgatan 47
Tel: 072-252 86 92
asa_berglin@hotmail.com

Sekreterare
Ingela Fondin
Ekshäradsgatan 18
Tel: 070-553 07 97
i.fondin@outlook.com

Kenneth Dahlberg
Hagforsgatan 34
Tel: 073-555 49 46
kenneth.dahlberg1@telia.com

Web/hemsida

Suppleant
Maria Svensson
Ekshäradsgatan 37
Tel: 073-595 80 84
eksharadsgatan37@gmail.com

Suppleant
Kristina Johansson
Ekshäradsgatan 27
Tel. 070-633 62 17
kristinaejoh@gmail.com