Snöröjning

Ett litet barn tittar på en stor traktor som sköter snöröjningen

På vintern är det viktigt att framkomligheten på trottoarer och lokalgator fungerar. Ekonomiska föreningen Runmarö har därför avtal med en entreprenör som sköter all snöröjning.

De delar som skall skötas är dels lokalgatorna, dvs gatorna mellan husen på Munkösidan (jämna nummer) samt vägen i hästskon på Runmarösidan (udda nummer). Dessutom skall ytorna mellan garagelängorna samt backen upp till garagelängorna röjas.

Känner du att snöröjningen inte fungerar ordentligt så ska du kontakta någon i styrelsen som då omgående tar kontakt med den entreprenör vi anlitar.

De som bor på Runmarösidan skottar/sandar trappan på Runmarösidan som leder upp mot garagen samt den trappa på andra sidan garagen ner mot rondellen. Munkösidan skottar/sandar trappan utanför undercentralen upp mot garagen. Schemat mailas/delas också ut till alla hushåll.

Schema för snöskottning vintern 2020/2021