Garage och parkering

Satelitbild med en ring runt garagelängorna
Här hittar du ditt garage.

Alla som bor i föreningen har tillgång till ett eget garage i garagelängan längst upp i backen på Ekshäradsgatan.

Ett flertal garageportar är utrustade med automatisk dörröppnare som du styr med en liten fjärrkontroll.  Automatiska dörröppnare är en investering som varje fastighetsägare har gjort, det är upp till var och en att avgöra hur garageporten ska se ut och fungera.

Elen i garagen är inte dimensionerad för hög belastning, vilket gör att kontinuerlig belastning (tex frysbox) och användning av kraftfulla verktyg bör undvikas.

Parkeringsplatser

Längs med Ekshäradsgatan finns parkeringsplatser som kan användas som gästparkering för de som besöker oss som bor i radhusen. Dessa är gratis att använda. Självklart kan man också parkera längs med gatan på Ekshäradsgatan och Hagforsgatan.