Avgifter

Du som bor i något av radhusen på Ekshäradsgatan eller Hagforsgatan i Farsta betalar en medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek varierar lite beroende på vilken hustyp du äger, om du har varmgarage samt om du deltar i den gemensamma sophanteringen osv.

I avgiften ingår alltid:

  • Värme.
  • Varmvatten.
  • Grundutbudet för TV ifrån ComHem samt service på dessa anläggningar.
  • Bredband 50/50 ifrån ComHem. Vill du uppgradera så går det bra mot en mindre avgift. Prata med ComHem och hänvisa till gruppavtalet på din adress.
  • Snöröjning av våra gemensamma lokalgator.
  • Tillgång till föreningens parkeringsplatser.
  • Tillgång till föreningens båda lekparker.
  • Avsättningar till föreningens reparationsfond för de gemensamma anläggningarna.

Utöver detta så tillkommer det en mindre kostnad beroende på vilken tjänst du har.

  • Varmgarage eller kallgarage
  • Sophantering (gäller alla som bor på Ekshäradsgatan).